PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

VIL DU VÆRE MED?

FRIVILLHETSLAGET - der alle har noe å bidra med! 

Frivilligsentralen er en møteplass og et kontaktpunkt som formidler kontakt mellom  enkeltpersoner i alle aldre,  forskjellige grupper, lag, foreninger og det offentlige. Det er mye å samarbeide om i et lokalsamfunn.
Flere har beskrevet at dagens sult i vårt samfunn, er mangelen på fellesskap.
Det indvidualiserte samfunnet gir mange muligheter men også flere og nye begrensninger.
Tidsånden med å bli mer indvidualisert gjør at felleskapet blir mer fraværende og en av tabuene i vår tid blir å ikke realisere seg selv. Samtidig som enkeltmennesket blir stilt mer til ansvar for egen livssituasjon og skjebne utvikles det stadig flere og flere teapeutiske verktøy og media er fokusert på relasjonshåndtering og hvordan man styrker seg seg selv, realiserer seg selv.,,,,

BIDRA MED DET DU KAN
- Det viktigste et menneske kan gi et menneske, er et annet menneske -
(sitat Jonas Gahr Støre)
Klokt sagt, ikke sant?

Frivilligheten i Norge utgjør et stort mangfold. Om lag halvparten av Norges befolkning deltar i organiserte frivillige aktiviteter på en eller annen måte.
Det samme gjelder i Halden. Det er yrende lokalt forenings og organisasjonsliv og en Frivilligsentral som samarbeider på kryss og tvers.
Det er stadig plass til flere på  "frivillighetslaget" og ved å henvende deg til Frivillig- sentralen vil du få realisert dine planer om å være med og utvikle møteplasser som bidrar til å skape tillit mellom mennesker ,få kunnskap, bygge ned motsetninger og bygge opp trivsel, trygghet og tilhørighet og det er store muligheter for å ha det moro, veldig moro.
Gjennom frivilligsentralenes nettverk kan du få kjennskap til lag og foreninger og grupper som er engasjerte i akkurat det du er mest opptatt av, enten det er snakk om humanitært arbeid, helse, velferd, hestesport, sang, dans, teater, friluftsliv eller engasjement knyttet til skole, nærmiljø, barn/unge, eldre eller annet.......

Det kan være du er opptatt av film, sjakk, historie eller fiske, eller du kan være interessert i språk, filosofi, matlaging eller samtalegrupper, selvhjelp og sorgarbeid. .... Det kan også være at du lurer på om det finnes et kor for deg, en maleklubb eller et hagelag i nærmiljøet..
Det kan også være at du vil melde deg som en leksehjelper eller en som kan hjelpe med kjøkkentjeneste på Frelsesarmeen en fast dag pr uke eller som frivillig til arrangementet Åpen dør på Julaften.Det kan også være at du kan bidra med litt praktisk hjelp for noen som trenger, eller at du har ambisjoner om å være medlem i Lions eller i en annen organisasjon.  Kanskje starte en forening, gruppe eller være med i styret for et idrettslag.
Du kan altså ta kontakt med Frivilligsentralen, hvis du ønsker å starte en gruppe, ny aktivitet  eller forening. Frivilligsentralens daglige leder og mange frivillige medarbeidere vil sette deg i kontakt med mennesker i ulike miljøet, som gjelder ditt engasjement og interesse.
På Frivillgsentralen foretas koblinger mellom enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger som er til berikelse for den enkelte og for lokalmiljøet.

Bli med du også! Bidra med det du kan!
Frivilligheten er som et stort fargerikt "lappeteppe" som gir liv, glød og varme til hele lokalsamfunnet. Selvsagt er det attraktivt å bo i en kommune med et yrende aktivt mangfoldig "frivillighetslag".


Det er over 400 godkjente frivilligsentraler over hele landet, hvorav 16 i Østfold. Det er  Kulturdepartementet som forvalter en del av den økonomiske støtten til frivillighetssentralene. Det er en forutsetning for å få denne støtten at lokalsamfunnet bidrar økonomisk. I Halden får vi støtte fra kommunen, vi søker støtte gjennom legater og prosjektmidler og vi får gaver og lignende.

Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til å bruke tid og energi på. Det kan være å høre til i et miljø vi finner fellesskap i, arbeide for noe vi tror på, å gjøre livsinnholdet rikere og det kan være å ta sin tørn i et dugnadsarbeid eller å strekke ut en hjelpende hånd til noen som trenger den.

Wenche Erichsen, daglig leder

Halden 20. desember 2014