Frivillige for SOS - barnebyer Halden

Frivillige i SOS-barnebyer arrangerer mange forskjellige aktiviteter i sine lokalsamfunn. Frivillige for SOS barnebyer Halden har for niende gang arrangert en konsert til inntekt for SOS-.barnebyer. Møtene i organisasjonens aktive lokale gruppe skal på nyåret være på i frivilligsentralens lokaler/Frivillighuset, på mandager, en gang pr måned, kl 16-18 med start i februar; 11.2. og deretter; 11.3.-8.4.-13.5.-3.6.-9.9.14.10.-11.11. Kontaktperson er Lidy Alten 976 54 547
2022 © Halden frivilligsentral