IMDI om Halden frivilligsentrals smittevernkampanje

IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet omtaler vår kampanje på sine nettsider! Smitteverntiltakene er viktige og informasjonskampanjen fortsetter. Antibac på flasker (bildet) er en viktig del av kampanjen og som de ulike gruppene ved frivilligsentralen har delt ut, med en klar påminnelse om at vi alle må vise hensyn og ta ansvar.
2022 © Halden frivilligsentral