INFORMASJON PÅ MANGE SPRÅK

Flyktninghelseteamet i Halden ringer til bosatte flyktninger for å høre hvordan de har det og svare på spørsmål, ca en gang i uken. Vi legger ut en link til en nettside fra Folkehelseinstituttet med informasjon på mange språk.

Flyktninghelseteamet i Halden  ber oss også si at dersom det er noen som er bekymret for den situasjonen vi er oppe i nå, er det både psykolog og helsesøster tilgjengelig. (på telefon). 

Flyktninghelseteamet i Halden arbeider som sagt først og fremst med bosatte flyktninger, men om vi har ledig hjelper vi andre også.

Med vennlig hilsen

Sigrun Omsland Elefskaas
Koordinator Flyktninghelseteam
Halden kommune

Telefon: 458 78 606 / 69 21 77 81

Klikk på denne linken:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Flere nyheter

Halden Arbeiderblad - leder

Redaktør i Halden Arbeiderblad Hans-Petter Kjøge, har i dag skrevet en lederartikkel om besøket hos statsministeren.

Stengt inntil videre ...

Myndighetene har bestemt at hele samfunnet må innføre strengere tiltak. I Halden har også smitten økt. Alle aktiviteter på Frivilligsentral er ikke i gang før tidligst i uke 3. Vi er imidlertid tilgjengelige på huset og besvarer henvendelser på telefon 69 18 88 18 på enkelte dager. Se åpningstidene på plakaten.

Smittevernregler på mange språk

Halden frivilligsentral har publisert en stor smittevernkampanje i forbindelse med Korona-pandemien. Nå publiserer vi fire videoer der smittevernambassadørene leser reglene på sine språk. Bildet over: Ordfører i Halden Anne-Kari Holm, er en av mange smittevernambassadører.

Smittevernambassadører

Her kan du bla gjennom alle smittevern-ambassadørene som Halden frivilligsentral har: Klikk på bildet nedenfor! (Når du kommer inn på bildet, trykk på en firkant nederst til høyre for å få større bilder! Trykk på samme firkanten når du vil gå ut av "bla'ingen"!)

Olav Kolstad fikk Frivilligprisen 2020

En intetanende og svært overrasket Olav Kolstad ble tildelt Frivilligprisen 2020 på Halden frivilligsentral fredag ettermiddag. Varaordfører Linn Laupsa leste juryens begrunnelsen for tildelingen. - Hele haldensamfunnet er takknemlig for den innsatsen prisvinneren legger ned av engasjement og frivillig innsats for at utviklingen av byen skal gå "rett vei", leste hun. - Tusen takk, jeg gleder meg til å fortsette, sa en glad prisvinner.

2021 © Halden frivilligsentral