SAMARBEID FOR FRIVILLIGHETEN

Samarbeid og samhandling som skaper ulike møteplasser for frivilligheten, det er hva Halden Frivilligsentral ønsker å få til. Mer enn 30 ulike lag og grupper møtes på huset i Violgata 14. I tillegg er det et stort manfold av frivillighet i Halden kommune med lokale lag og foreninger som gjerne inviterer flere med på aktiviteter og sosiale felleskap.

I oktober inviterte styret i frivilligsentralen til et møte med representanter i de ulike grupper, lag og foreninger som holder til i Violgata 14. Der ble det snakket om retningslinjer og drift av huset og det ble bestemt å arrangere felles åpne dager, for å gi et innblikk i hva de enkelte driver med.


De åpne dager er nå planlagt gjennomført torsdag 18. til lørdag 20. april 2013. Det vil bli stands, foredrag, aktiviteter og konserter fra to scener. Det vil være verksteder og muligheter for å tegne medlemsskap eller knytte kontakter med ulike frivillige organisasjoner.  Et "internasjonalt kjøkken" vil også være åpent til faste tider for alle besøkende på de åpne dagene i april neste år.


Det ble videre bestemt at det skal gjennomføres to dugnader i året for husets ve og vel.

Den første dugnaden er fredag 30. november 2012, fra kl. 13 til 17, med ryddeoppgaver ute og inne og pynting til jul!


Disse glade menneskene stilte opp på dugnaden tidligere i vår.


Frivilligsentralen sørger for at frivillige lag, foreninger og grupper får bruke rom for møter og aktiviteter og bistår også når frivillige ønsker å starte nye aktiviteter eller etablere ny forening.

For tiden er det stor aktivitet i hele huset som Halden Kommune velvillig stillig til rådighet for den lokale frivilligheten gjennom Halden Frivilligsentral, som også er ansvarlig for drift og daglig vedlikeholdav Violgt 14.

Det er  møter og aktiviteter hver dag hele uken og det er de frivillige selv og de ulike klubbene og foreningene, som har ansvar for aktivitetene.


SAMTALEGRUPPER, SENIORNETT, SJAKK OG JAZZ, MED MER..........

Følgende foreninger, grupper og organisasjopner holder til på huset regelmessig:

Lions, Blindeforbundet, Halden Sjakklubb, Visegruppe, Sesam Filmklubb, Halden Seniornett, LEVE, Pytt i Panne (folkemusikkgruppe, flere likemanns- og samtalegrupper, Internasjonal kvinnegruppe, Bueskytterklubben, Jazzkafeen, Kurdisk kulturforening og flere aktivitetsgrupper.

Andre lag og foreninger kan arrangere møter etter avtale, det kan være Personskadeforbundet, Somalisk forening, teatergrupper mm.

Flere aktiviteter

Dugnader

Det pågår stadig små og store dugnader og i disse dager er det den store nasjonale dugnaden som er gjeldende for å forhindre spredning av coronasmitte.i samfunnet. I dette arbeidet er også frivilligsentralen involvert med organisering av frivillige telefonvenner, informasjonsarbeid i et samarbeid med kommunale enheter og andre frivillige organisasjoner. Andre dugnader er satt på vent og dette kommer vi tilbake til..

Ettermiddagskaffe med sang og musikk

Hagegata omsorgsboliger Cafe Trivsel Allsang og Husbandet pleier å spille. Kl. 17 til 19. første mandag hver måned. Det var en hyggelig ettermiddag når Husbandet spilte 3. februar og 3. mars i år. Dessverre må vi avlyse den planlagte "Ettermiddagskaffen" 6. april og neste mulighet er 4. mai, om det lar seg gjøre. Dette kommer vi tilbake til. Pianisten i Husbandet, Per-Olav Halvorsen, har utarbeidet tippe-quiz som frivilligsentralen har formidlet til beboerne i omsorgsboligene, som en hilsen fra oss i disse "corona-tider" når det ikke lenger er mulig med besøk til institusjonene.

Frivilliggruppe Søsterveien omsorgsboliger

Kl. 11 – 12.30 en torsdag i måneden. Besøksgruppa har vært på Søsterveien og bidratt med vaffelsteking, sosialt samvær og pianospill i februar og siste gang var 5. mars før vi dessverre måtte avlyse den planlagte dagen 2. april. De neste dagene, 7. mai og 4. juni, kommer vi tilbake til når vi vet ber om hvordan situasjonen utvikler seg i disse dager..

Halden frivilligsentral feirer frivillighet med sykkelturen 2022

Vi skal sykle fra Nordkapp til Arendalsuka i 2022. 2022 er frivillighetens år. Året skal markere frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet. 27. juli er det Halden frivilligsentral sin turå ha ansvar for gjennomføringen!

Halden seniornett

Surfer du på den digitale bølgen? Veiledning, kurs og nettcafe sammen med andre. Tirsdager 10.00 - 13.30. Frivillige bidrar med undervisning og det er også fint å lære av hverandre. Hyggelig å spise lunsj sammen er det også, med Manolis og Reidun som "tryller fram" mye god og sunn mat. I disse dager er også Seniornett-tilbudet stengt, men styret i Halden Seniornett melder at de vil kontakte alle medlemmene og holde de løpende orientert om eventuelle nye digitale møteplasser hvor medlemmene kan treffes.

2022 © Halden frivilligsentral