SAMARBEID FOR FRIVILLIGHETEN

Samarbeid og samhandling som skaper ulike møteplasser for frivilligheten, det er hva Halden Frivilligsentral ønsker å få til. Mer enn 30 ulike lag og grupper møtes på huset i Violgata 14. I tillegg er det et stort manfold av frivillighet i Halden kommune med lokale lag og foreninger som gjerne inviterer flere med på aktiviteter og sosiale felleskap.

I oktober inviterte styret i frivilligsentralen til et møte med representanter i de ulike grupper, lag og foreninger som holder til i Violgata 14. Der ble det snakket om retningslinjer og drift av huset og det ble bestemt å arrangere felles åpne dager, for å gi et innblikk i hva de enkelte driver med.


De åpne dager er nå planlagt gjennomført torsdag 18. til lørdag 20. april 2013. Det vil bli stands, foredrag, aktiviteter og konserter fra to scener. Det vil være verksteder og muligheter for å tegne medlemsskap eller knytte kontakter med ulike frivillige organisasjoner.  Et "internasjonalt kjøkken" vil også være åpent til faste tider for alle besøkende på de åpne dagene i april neste år.


Det ble videre bestemt at det skal gjennomføres to dugnader i året for husets ve og vel.

Den første dugnaden er fredag 30. november 2012, fra kl. 13 til 17, med ryddeoppgaver ute og inne og pynting til jul!


Disse glade menneskene stilte opp på dugnaden tidligere i vår.


Frivilligsentralen sørger for at frivillige lag, foreninger og grupper får bruke rom for møter og aktiviteter og bistår også når frivillige ønsker å starte nye aktiviteter eller etablere ny forening.

For tiden er det stor aktivitet i hele huset som Halden Kommune velvillig stillig til rådighet for den lokale frivilligheten gjennom Halden Frivilligsentral, som også er ansvarlig for drift og daglig vedlikeholdav Violgt 14.

Det er  møter og aktiviteter hver dag hele uken og det er de frivillige selv og de ulike klubbene og foreningene, som har ansvar for aktivitetene.


SAMTALEGRUPPER, SENIORNETT, SJAKK OG JAZZ, MED MER..........

Følgende foreninger, grupper og organisasjopner holder til på huset regelmessig:

Lions, Blindeforbundet, Halden Sjakklubb, Visegruppe, Sesam Filmklubb, Halden Seniornett, LEVE, Pytt i Panne (folkemusikkgruppe, flere likemanns- og samtalegrupper, Internasjonal kvinnegruppe, Bueskytterklubben, Jazzkafeen, Kurdisk kulturforening og flere aktivitetsgrupper.

Andre lag og foreninger kan arrangere møter etter avtale, det kan være Personskadeforbundet, Somalisk forening, teatergrupper mm.

2019 © Halden frivilligsentral