Velkommen til Halden Frivilligsentral

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
Man 05.12 SOS Barnebyer
Man 05.12 10:30 Seniorbridge Frivilligsentralen
Man 05.12 17:00 BRA-bandet Da Capo-salen
Man 05.12 18:00 Fredriksten/Halden Lions Club
Tir 06.12 Besøks/trivselsgruppe Vaterland omsorgsboliger

Smittevern

Halden frivilligsentral har siden i sommer drevet en intens informasjonskampanje om smittevern på mange språk.

Vil du bli frivillig?

Ta kontakt med daglig leder Wenche Erichsen, mobil 916 35 173 og avtal et møte.

Aktiviteter

Dette avsnittet skal oppdateres!

Det pågår stadig små og store dugnader og i disse dager er det den store nasjonale dugnaden som er gjeldende for å forhindre spredning av coronasmitte.i samfunnet. I dette arbeidet er også frivilligsentralen involvert med organisering av frivillige telefonvenner, informasjonsarbeid i et samarbeid med kommunale enheter og andre frivillige organisasjoner. Andre dugnader er satt på vent og dette kommer vi tilbake til..

Les mer

Hagegata omsorgsboliger Cafe Trivsel Allsang og Husbandet pleier å spille. Kl. 17 til 19. første mandag hver måned. Det var en hyggelig ettermiddag når Husbandet spilte 3. februar og 3. mars i år. Dessverre må vi avlyse den planlagte "Ettermiddagskaffen" 6. april og neste mulighet er 4. mai, om det lar seg gjøre. Dette kommer vi tilbake til. Pianisten i Husbandet, Per-Olav Halvorsen, har utarbeidet tippe-quiz som frivilligsentralen har formidlet til beboerne i omsorgsboligene, som en hilsen fra oss i disse "corona-tider" når det ikke lenger er mulig med besøk til institusjonene.

Les mer

Kl. 11 – 12.30 en torsdag i måneden. Besøksgruppa har vært på Søsterveien og bidratt med vaffelsteking, sosialt samvær og pianospill i februar og siste gang var 5. mars før vi dessverre måtte avlyse den planlagte dagen 2. april. De neste dagene, 7. mai og 4. juni, kommer vi tilbake til når vi vet ber om hvordan situasjonen utvikler seg i disse dager..

Les mer

Vi skal sykle fra Nordkapp til Arendalsuka i 2022. 2022 er frivillighetens år. Året skal markere frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet. 27. juli er det Halden frivilligsentral sin turå ha ansvar for gjennomføringen!

Les mer

Surfer du på den digitale bølgen? Veiledning, kurs og nettcafe sammen med andre. Tirsdager 10.00 - 13.30. Frivillige bidrar med undervisning og det er også fint å lære av hverandre. Hyggelig å spise lunsj sammen er det også, med Manolis og Reidun som "tryller fram" mye god og sunn mat. I disse dager er også Seniornett-tilbudet stengt, men styret i Halden Seniornett melder at de vil kontakte alle medlemmene og holde de løpende orientert om eventuelle nye digitale møteplasser hvor medlemmene kan treffes.

Les mer

Allsang og levende musikk med Husbandet. Annenhver torsdag 11.30 til 14.00 Alle kan komme og være med og synge når Husbandet spiller. Det var nok en hyggelig allsang-aktivitet da Husbandet spilte 12. mars, men etter anbefaling fra myndighetene ble også denne aktiviteten stengt ned etter denne datoen og derfor var det ikke "Helt halv 12" 26. mars. Det var ikke planlagt noen allsang-aktivitet første halvdel av april på grunn av påsken og neste mulighet vil være 23. april, hvis det er forsvarlig. Dette å i så fall komme tilbake til og vi bruker lokalavisen, Halden Arbeiderblad for å kunngjøre når vi kan være i gang igjen, i tillegg til egen nettside.

Les mer

Med hekletøy, strikketøy og snakketøy og kjellergruppa, hver onsdag fra kl. 10.00 til 13.30 På Hobbygruppa er det sosialt og alltid plass til en til rundt bordet med håndarbeid og for noen, også fin norsktrening. Det er også etablert en gruppe som har felles interesser med mye annet og disse er stadig i aktivitet på et av frivilligsentralens mange viktige aktivitetsrom, nemlig snekkerverkstedet i kjelleren! Her møtes kreative og hjelpsomme mennesker, som også bidrar med mange praktiske oppgaver på Frivillighuset. En og annen dugnad blir det også aktuelt å samarbeide om..

Les mer

Samvær, matlaging, temamøter.Kl. 17.30 – 20.00 . planlagte datoer for våren 2020; 29.januar, 26. februar som ble arrangert som vanlig, med god stemning, god mat og fine samtaler. 25. mars ble avlyst og 15. april er også avlyst på grunn av den pågående pandemien som vi alle tar hensyn til og derfor ikke arrangerer samlinger og aktiviteteter der mennesker har fysisk kontakt. Det er for tiden en del telefonkontakt som betyr mye for mange i en situasjon der mange kan føle på ensomhet. Det oppfordres derfor om å støtte hverandre, være tålmodige og holde avstand. Neste mulige treff for Internasjonal kvinnegruppe er 27. mai.

Les mer

Lørdager kl. 14 – 16 29. september, 30. oktober Stefan Ullner er ny trommeslager i Never Too Late.

Les mer

Her kan du få hjelp og veiledning med lekser og øvelse på oppgaver. Hver tirsdag mellom kl 14 og 19 og hver onsdag mellom kl 14 og 18. Det gjøres i tillegg individuelle avtaler på andre dager etter nærmere kontakt mellom frivillig leksehjelper og den som har behov for ekstra hjelp. Ingen aktivitet i vinterferien og høstferien., uke 8 og uke 40. Det er stor aktivitet med mange deltakere, ofte omlag 40 tilstede pr gang og det formidlesi utgangspunktet hjelp på ulike nivåer.

Les mer

Hvordan mestre hverdagen på en best mulig måte? Hjelp til selvhjelp. Annenhver mandag kl. 11.00 til 13.00.

Les mer

Hver fredag kl. 22 til 03 foreløpige planlagte datoer fra 28. september til 26. oktober i et nytt utvidet samarbeid.

Les mer
2022 © Halden frivilligsentral