Når er det åpent ved Halden frivilligsentral?

Åpningstidene avhenger av når det er aktiviteter på Frivillighuset. Se i kalenderen når det foregår en aktivitet! Du kan også se i Kalenderen når de ulike aktivitene er planlagt. Flere aktiviteter er åpne, men det også aktiviteter er organisert for en gruppe medlemmer eller deltakere.


Vi er pålagt strenge smittevernregler - og alle må vaske hender og holde én meter avstand. Det vil også være et begrenset antall som kan være med på en aktivitet samtidig.
Alle aktiviteter skal ledes av en smittevernansvarlig som noterer navn og mobilnr. til alle som er på huset.

Mandager  kl. 9 - 15

Tirsdager   kl. 9 - 15

Onsdager   kl. 9 - 15

Torsdager  kl. 9 - 15

Fredager    kl. 9 - 15

2020 © Halden frivilligsentral