Onsdag 21 August
kl. 10:00 - 13:30 Hobbyverkstedene Frivillighuset
Hobbyverkstedene med strikke-, sy og håndarbeid - snekkerbua i kjelleren - og mat og lunsj onsdager!

Kontaktpersoner: Ingrid Blokuns, Ragne H. Størseth, Roy Olsen, Svein Røste

2020 © Halden frivilligsentral