Mandag 25 Mars
kl. 11:00 - 13:00 Visegruppa 1881 FriVilligsentralen
Visegruppa øver hver mandag i Whitebox påFrivilligsentralen. Kontaktpersoner Kåre Olsen, Torfinn Kangas Dybvik.
2019 © Halden frivilligsentral