Årets allsangdugnad

Årets sommerdugnad med vakthold er godt i gang ig her er noen av de mange frivillige fra frivilligsentralen som samarbeider om denne innsatsen gjennom Allsammen. Og selvsagt har det vært litt av hvert av vær, sol, varmt, regn, vind, kaldt.... lavest temperatur; 5 og høyest; 33! Kvik Fotball, Halden Atketklubb, HTH, TFL, Comet, Idd Sportsklubb, Idd skolemusikkorps, Berg Idrettslag, AJFF, Halden Håndball og Halden frivilligsentral, er med i Allsammen som i alle årene, (minus ett år) , er en samarbeidspartner for Allsang på Grensen.

2022 © Halden frivilligsentral