Dette skjer på faste dager på Halden frivilligsentral 2022

Frivilligsentralen er en møteplass og kontaktpunkt for frivillige, frivillige foreninger som samarbeider med hverandre og med privat og offentlig sektor. Det er mye å samarbeide om i et lokalsamfunn; - folkehelse, inkludering, kultur, lokalsamfunnsutvikling.

FRIVILLIGHET LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG
I tillegg til alle grupper, lag og foreninger som samles og treffes til aktiviteter, møter og arrangementer, er det en rekke frivillige som bidrar som ledsagere eller med annen praktisk hjelp.

På frivilligsentralen kobler vi de som vil bidra med frivillig innsats og de som ønsker å motta. Over tid vil begge parter gi og få. «Det begynte med at jeg kom for å hjelpe Erik – I dag vet jeg ikke hvem som hjelper hvem?»

Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til å bruke tid og energi på. Det kan være å høre til i et miljø vi finner fellesskap i, - arbeide for noe vi tror på, å gjøre livsinnholdet rikere og det kan være å ta sin tørn i et dugnadsarbeid eller å strekke ut en hjelpende hånd til noen som trenger den.

Mandag Resepsjon/kontor kl. 10-15

1 Turgrupper (Lang og kort) oppmøte kl 10.30 (Hver uke)
2 Seniorbridge kl 10.30-14.30 (Hver uke)
3 SOS Barnebyer (1. mandag hver måned kl 17.00)
4 BRA-bandet kl 17-20 (Hver uke i Da Capo salen)
5 Fredriksten/Halden Lions Club kl 18-22 (1. mandag hver måned - obs: I april: 25/4)

Tirsdag Resepsjon/kontor kl. 10-18

1 Trepluggen samtale/snekker-gruppe for menn (kl 10 – 13) Aktivitet og samvær
2 Besøks/trivselsgruppe (Vaterland omsorgsboliger) Annenhver tirsdag kl 14-16
3 Lekseverksted kl 14.30-18 (for elever fra 4. klasse barneskole + ungdomsskole
   + videregående og fra Halden kommunale kompetansesenter)
4 Sterk & Stødig kl 12.30 Trimgruppe i Folkets Hus (samarb. m. fysio/Halden Kommune)
5 U-elever «Innsats for andre»  kl. 15-17
6 Bowlsgruppe kl 18 – 20 (i Folkets Hus)
7 Halden Sjakklubb kl 17.30 – 22.30 (Da Capo-salen hver uke) H1 barne- og Voksensjakk

Onsdag Resepsjon/kontor kl. 10-18
1 Halden Seniornett med lunsj og kurs kl 12-15
2 U-elever «Innsats for andre» 12 (Diverse hjelp på Seniornett og Lekseverksted)
3 Lekseverksted kl 14.30-18
4 Internasjonal Kvinnegruppe kl 19-21 (En gang i måneden)
5 Pytt i Panne musikkøvelse kl 17.30 -21.00  (Annenhver onsdag / ulike uker)
6 Sesam Filmklubb kl 19-22 (Annenhver uke / like uker)

Torsdag Resepsjon/kontor kl. 10-15

1 Strikke, sy og vev-gruppe aktivitet og lunsj kl 11-14.30 («Kreativ gruppe»)
2 Besøksgruppe Søsterveien omsorgsboliger kl 11-13 (1. torsdag i hver måned)
3 Diabetesforbundet kl. 18-20 (En gang i måneden)
4 Blindeforbundet (2. torsdag hver måned)
5 Mental Helse kl 18 -20 (En gang hver måned, 17.3, 28.4, 2.6)
6 Kulturprogram 1. april kl 18: Torill Brekke presenterer bok  & Siv Langøy m/band underholder

Fredag Resepsjon/kontor - varierende åpningstid

1 Kulturprogram i lunsjtid kl 12-14 (En gang i måneden eller etter nærmere avtale)
1. april: Toril Brekke presenterer bok
2 Bowls kl 11-13 (I Folkets Hus)
3 Natteravn kl 22-01 Samarbeid mellom Ungdomshuset, SLT-koordinator, FAU, Politiet

Lørdag
1 Jazzcafe eller andre konserter kl 14 – 16 (Etter nærmere avtale)

I tillegg kommer andre arrangementer - følg med på våre sosiale medier.: facebook.com/haldenfrivilligsentral

Telefon: 69 18 88 18 – mobil 916 35 173
post@halden.frivilligsentral.no
facebook.com/haldenfrivilligsentral
Os Allé 3, Skofabrikken, underetasjen, 1777 Halden

2022 © Halden frivilligsentral