FELLESSKAP

Mange frivillige bidrar med mye, i dag også på et spennende dugnadsprosjekt på frivilligsentralen. Internasjonal kvinnegruppe er initiativtaker til prosjektet.


Oppgavene løses i et lokalt fellesskap og samarbeidet fortsetter de nærmeste dagene.
 Fitwi, Maged, Rashid, Shamso, Jonas, Amina, Cathrine, Fereshteh og Bjørn har alle bidratt stort, hver for seg og til tider samlet, men dog med behørig god avstand og med rikelig bruk av både sprit (tusj).. såpe og vann.

2022 © Halden frivilligsentral