Frivillighetens år 2022! Kanskje du behøver noen som trenger deg

Frivilligsentralen er en møteplass og et kontaktpunkt for frivillige, frivillige foreninger som samarbeider med hverandre og med privat og offentlig sektor. Det er mye å samarbeide om i et lokalsamfunn; - folkehelse, inkludering, kultur, lokalsamfunnsutvikling.

Frivillighet lever av lyst og dør av tvang.

I tillegg til alle grupper, lag og foreninger som samles til aktiviteter, møter og arrangementer, er det en rekke frivillige som bidrar som ledsagere eller med annen praktisk hjelp og som i initiativtakere til nye aktiviteter.

På frivilligsentralen kobler vi de som vil bidra med frivillig innsats og de som ønsker å motta. Over tid vil begge parter gi og få.

Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til å bruke tid og energi på. Det kan være å høre til i et miljø vi vinner fellesskap i, arbeide for noe vi tror på, å gjøre livsinnholdet rikere og det kan være å ta sin tørn i et dugnadsarbeid eller å strekke ut en hjelpende hånd til noen som trenger den.

Frivilligsentralen holder til i Skofabrikken og legger til rette for utlån/utleie av lokaler til lag, foreninger og samarbeidspartnere etter nærmere avtale.

2022 © Halden frivilligsentral