GRADVIS OG FORSIKTIG GJENÅPNING

Det planlegges for en gradvis og forsiktig gjenåpning av noen av aktivitetene på frivilligsentralen, der frivillige før stengingen i midten av mars hadde sine faste møter og arrangerte aktiviteter og sammenkomster.


VI MÅ FORTSATT FØLGE RETTNINGSLINJENE!
 Flere organisasjoner, foreninger og grupper som jevnlig har mange deltakere, har utsatt og avlyst planlagte arrangementer og aktiviteter dette semesteret. Andre aktiviteter og møter med få deltakere, eller der det er mulig å dele opp i mindre enheter, er det mulig å gjennomføre, men under bestemte retningslinjer, der hensynet til smittevernregler er overordnet og anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter må følges.

OPPMUNTRENDE FELLESSKAP
 Gårsdagens planleggingsmøte og befaring i frivilligsentralens bakgård var oppmuntrende. Takk til frivillige, Svein, Torbjørn, Roy og Yngvar (bildet), som sammen med Ingrid, skal fortsette å gjøre en ekstra innsats for at denne fine plassen skal kunne være en god møteplass for smågrupper, med fine muligheter for å treffes og samtidig, holde avstand. Noen flere soldager, litt sliping, beising og klargjøring,så vil plassen skinne🌼

TURGRUPPE OG HOBBYGRUPPE 4. og 6. MAI
Det planlegges altså for at deler av virksomheten ved Frivillighuset kan åpne, men flere av aktivitetene og innsatsen må organiseres på andre måter, som for eksempel at vi formidler kontakt med frivillige på Lekseverkstedet uten at man er sammen og tett på hverandre.

2022 © Halden frivilligsentral