Halden Frivilligsentral søker kontormedarbeider

Har du høy arbeidskapasitet og trives med uforutsigbare dager, et mylder av mennesker og aktiviteter og samarbeid på kryss og tvers i et lokalsamfunn så kan dette være jobben for deg. Halden Frivilligsentral søker etter kontor/miljø-medarbeider i 50 % stiling med arbeidsplass på Frivilligsentralens lokaler i Skofabrikken.

Halden frivilligsentral har i år flyttet til nye og spennende lokaler i Os Allè 3, 1777 Halden. Frivilligsentralen samarbeider tett med ulike kommunale enheter, med frivillig sektor og skaper møteplasser for innbyggerne og kobler frivillige opp mot de som ønsker å motta frivillig hjelp.
Det kan være alt fra oppstart av aktivitets-grupper, lekseverksted, språktrening, bowls, sang og musikk-aktiviteter, besøksgrupper, oppfølging av prosjekter, markedsføring, ivaretakelse av frivillige veiledning. Halden frivilligsentral bidrar også med å informasjonsarbeid knyttet til hele frivillighetsfeltet i kommunen og har fokus på å synliggjøre frivillige lag og organisasjoner og legger til rette for hensiktsmessige lokaler for møter og aktiviteter i Skofabrikken.
I Skofabrikken er det også mange muligheter for samarbeid, med flere virksomheter under samme tak; Familiens Hus, Halden Bibliotek, Vekst Kafe og Spiseri, Edderkoppen Gavemakeri, Halden Kino, og Ungdomshuset. Her er også formidlingsrommet Casko, et større fellesområde mellom kinoen og frivilligsentralen og et borettslag med leiligheter i toppetasjen.

Arbeidsoppgavene vil bestå av kontorarbeid, omsorg for lokalene, igangsetting av noen aktiviteter, noe resepsjon og informasjonsarbeid, registreringsarbeid og koblinger mellom frivillige og annet forefallende arbeid.

Det kreves ingen formelle kvalifikasjoner, men 3 årig helse og sosialfaglig utdanning er en fordel. Det viktigste er at du trives med og kan omgås ulike mennesker, at du liker varierte dager, har god digital kunnskap ogerfaring, liker å stå på og er selvstendig.

Om arbeidsgiveren:
Halden frivilligsentral ble etablert i 1996 og er registrert som en frivillig organisasjon med et styre som velges hvert år og en ansatt daglig leder i 100 % stilling.  
Frivilligsentralen skal formidle og opprette kontakt mellom de som ønsker å bidra med frivillig innsats og de som ønsker og har behov for å ta imot, samt tilrette- legge for møteplasser og samarbeid i lokalsamfunnet og arrangere aktiviteter for ulike målgrupper.
Lønn etter avtale.

Søknad innen 15. oktober;
Sendes post@halden.frivilligsentral.no eller til Halden frivilligsentral, Postboks 40, 1751 Halden

Henvendelser og spørsmål om stillingen: Kontakt daglig leder: Wenche Erichsen 916 35 173

2022 © Halden frivilligsentral