Halden kommunes tiltak

Halden kommune iverksetter nå en rekke tiltak for å begrense risikoen for spredning av corona-smitten med umiddelbar virkning.

 Følgende tiltak iverksettes nå med en varighet ut mars eller til annen melding blir gitt: 

 • Alle helseinstitusjoner stenger for ordinært besøk. Personer som må gjennomføre besøk i spesielle situasjoner, må kontakte institusjonen på forhånd for å avtale dette. Da vil spesielle tiltak for å hindre smittespredning kunne iverksettes.

 • Dagsenter for eldre på Bergheim stenges. Dagsenteret for demens på Bergheim opprettholdes.  

 • Helsestasjonen prioriterer strengere hvilke konsultasjoner som skal gjennomføres. Svangerskapsomsorgen, de nyfødte (vekt og ammeveiledning) og vaksinering prioriteres.

 • Halden kommunes idrettsanlegg stenges for aktiviteter. Det betyr at idrettslag som benytter Remmen svømmehall, Halden ishall, kommunale gymsaler og idrettshaller må avlyse alle treninger og kamper. Også andre aktører som benytter disse anleggene må avlyse. Halden kommune oppfordrer eiere av andre idrettsanlegg til å iverksette tilsvarende tiltak.

 • Halden kulturskole, Rockehuset og Domino stenger

 • Brygga kultursal stenges. Halden kommune anbefaler andre kulturaktører å vurdere lignende tiltak.

 • Halden kommunes ansatte vil fremover prioritere arbeid med å håndtere denne situasjonen. Andre oppgaver kommunen vanligvis holder i vil bli nedprioritert. Publikum og samarbeidspartnere må være innstilt på at det vil ta lenger tid å få svar og beslutninger om aktiviteter som ikke har med koronasituasjonen eller kritisk drift å gjøre.

 • Alle politiske møter avlyses, blant annet fordi administrasjonen ikke vil ha kapasitet til å fremme saker til behandling. Dersom det er politiske vedtak som må fattes, vil det gjøres av et ad-hoc-utvalg.

 • Storgata 7 (kommunalavdeling teknisk) og Kemnerkontoret stenger for drop-in besøk. De er å treffe på telefon.

 • Servicesenteret på rådhuset er åpent, men driften endres slik at det blir mindre publikumskontakt.

 • Helsekontoret har redusert bemanning på telefonen for avtaler om vaksiner for voksne.

 • Halden kommunale pensjonskasse er stengt

 • Maurtua åpen barnehage er stengt
Flere nyheter

KULTURNATT I HALDEN

Kulturnatten blir annerledes i år pga av pandemien. Alle arrangementene foregår på tre scener på Frivilligsentralen gjennom 12 timer fra kl. 14 til kl. 02 natt til lørdag. Det vil være begrenset antall plasser på hvert arrangement. Alle konsertene er gratis og billetter kan du allerede nå få ved henvendelse til Frivilligsentralen ved personlig frammøte på forhånd, telefon 69 18 88 18/916 35 173 eller i døra før konsertstart. NEDENFOR SER DU HELE PROGRAMMET!

Dialogmøte torsdag 9 . sept kl.19 - 21

Internasjonal kvinnegruppe ved Halden frivilligsentral inviterer til høstens første samling og dialogmøte. - Per G Weydahl fra Kommuneoverlegen forteller om dagens smittesituasjon - Elisabeth Eide fra Afghanistankomitéen forteller om situasjonen i Afghanistan. Servering i bakgården! Alle velkommen!

Hva skjer på Frivilligsentralen

Smittevernkampanjen fortsetter

Halden frivilligsentral søkte Integrerings- og Mangfoldsdirektoret (IMDi) på nytt for 2021 om 300.000 kroner sammen med internasjonal kvinnegruppe ved sentralen og Kurdish Women's Right. Og nylig kom beskjeden om at hele beløpet var innvilget.

Om besøket hos Erna ...

Her er programmet "Rett på", som Kjetil Aabø på TV-Østfold har laget om smittevernkampanjen i Halden og om besøket i statsministerboligen. Det er nå kjent over hele landet at Fereshteh og Fitwi fra Halden frivilligsentral ble invitert til Erna i statsministerboligen før jul til et hyggelig møte. Dessuten ble vi takket for innsatsen i Statsministerens nyttårstale. Dagsrevyen og Halden Arbeiderblad var eneste presse tilstede på møtet. Dessverre ble ikke Dagsrevy-reportasjen sendt på grunn av Gjerdrum-raset samme dag.

2021 © Halden frivilligsentral