Halden kommunes tiltak

Halden kommune iverksetter nå en rekke tiltak for å begrense risikoen for spredning av corona-smitten med umiddelbar virkning.

 Følgende tiltak iverksettes nå med en varighet ut mars eller til annen melding blir gitt: 

 • Alle helseinstitusjoner stenger for ordinært besøk. Personer som må gjennomføre besøk i spesielle situasjoner, må kontakte institusjonen på forhånd for å avtale dette. Da vil spesielle tiltak for å hindre smittespredning kunne iverksettes.

 • Dagsenter for eldre på Bergheim stenges. Dagsenteret for demens på Bergheim opprettholdes.  

 • Helsestasjonen prioriterer strengere hvilke konsultasjoner som skal gjennomføres. Svangerskapsomsorgen, de nyfødte (vekt og ammeveiledning) og vaksinering prioriteres.

 • Halden kommunes idrettsanlegg stenges for aktiviteter. Det betyr at idrettslag som benytter Remmen svømmehall, Halden ishall, kommunale gymsaler og idrettshaller må avlyse alle treninger og kamper. Også andre aktører som benytter disse anleggene må avlyse. Halden kommune oppfordrer eiere av andre idrettsanlegg til å iverksette tilsvarende tiltak.

 • Halden kulturskole, Rockehuset og Domino stenger

 • Brygga kultursal stenges. Halden kommune anbefaler andre kulturaktører å vurdere lignende tiltak.

 • Halden kommunes ansatte vil fremover prioritere arbeid med å håndtere denne situasjonen. Andre oppgaver kommunen vanligvis holder i vil bli nedprioritert. Publikum og samarbeidspartnere må være innstilt på at det vil ta lenger tid å få svar og beslutninger om aktiviteter som ikke har med koronasituasjonen eller kritisk drift å gjøre.

 • Alle politiske møter avlyses, blant annet fordi administrasjonen ikke vil ha kapasitet til å fremme saker til behandling. Dersom det er politiske vedtak som må fattes, vil det gjøres av et ad-hoc-utvalg.

 • Storgata 7 (kommunalavdeling teknisk) og Kemnerkontoret stenger for drop-in besøk. De er å treffe på telefon.

 • Servicesenteret på rådhuset er åpent, men driften endres slik at det blir mindre publikumskontakt.

 • Helsekontoret har redusert bemanning på telefonen for avtaler om vaksiner for voksne.

 • Halden kommunale pensjonskasse er stengt

 • Maurtua åpen barnehage er stengt
2022 © Halden frivilligsentral