Hold avstand-året... Årsrapport for 2021 Halden frivilligsentral

Klikk på linken for å bla i årsrapporten:
https://issuu.com/the-link/docs/enkeltsider_ho_2_a_rsrapport_2021_halden_fs_final

Et halvår i 2021 med tilrettelegging for smittevern og samtidig møteplasser for mennesker. Pandemi eller ikke pandemi-tid: mennesker trenger hverandre uansett.

Å bringe håp og finne løsninger, tross regler, anbefalinger og påbud for samvær og møteplasser har vært mulig gjennom mange kreative ordninger.

Sammen med Nasjonalforeningen/Demensforeningen i Halden fikk Frivilligsentralen prosjektmidler fra Stiftelsen DAM og gode muligheter for å etablere alternative sang- og musikk-aktiviteter i prosjektet «Seniorer i
sentrum».

Sammen med Halden kommune etablerte Frivilligsentralen et samarbeid om et prosjekt med midler fra Helsedirektoratet «måltids - og turvenner»

Sammen med Internasjonal kvinnegruppe / Kurdish Women`s Rights og med midler fra Sparebank-
stiftelsen 1 Halden har frivilligsentralen startet arbeidet med å utvikle formidling av et teatermanus med tema «negativ sosial kontroll»

Sammen med Internasjonal kvinnegruppe og flere samarbeidspartnere, blant annet helsetjenesten og kommunikasjonsavdelingen i Halden kommune har Frivilligsentralen med midler fra IMDI aktivt arbeidet med oversettelser og informasjonsarbeid om smittevern og vaksinasjon overfor innvandrerfamilier og grupper med spesielle behov.

Sammen med Allsammen har Frivilligsentralen samarbeidet om dugnadstjenester for Allsang på Grensen og andre gjennom hele sommeren, noe som oppleves som viktige sosiale møteplasser for mange og gir noe inntekt, men som også er avhengig av mye tid til oppfølging, administrasjon og annet gjennom alle uke fra midten av juni til midten av august.

Sammen med Halden kommune har Frivilligsentralen samarbeidet om Sommerskole (åpent kl 09-15) for barn og ungdom og Frivilligsentralen har gjennomført to uker Skrivekurs i juli og to uker Formingskurs i august, med innleide kursledere og samarbeid med frivillige.

Da kommer «bare» resten av året- 2021: Det året vi så oss tilbake og tok et langt steg framover.

Et halvår preget av flere korte og lengre nedstengninger, råd og regler for smittevern og stort fokus på vaksinasjon. Mindre tid til administrasjon og mye «armer og bein» med sortering, nedpakking og fullt frivillig-mannskap til flytteproduksjon.

Sensommerdugnader og høstlige dialogmøter ute i «allslags vær» rusleturer og servering i bakgården med tepper og varme klær.

Døgnvill Kulturnatt den siste fredagen i september med strenge regler for hvor mange som kunne være med.
Vi måtte passe på max antall tilstede og med hjemmelagde billetter, ble døgnvill Kulturnatt 2021 en suksess.

Årets innsamlingsaksjon til PLAN sitt arbeid for «Barn – ikke Brud» i oktober var viktig, vi samlet inn penger og mange tok tak. Mange var rundt med bøsser i hele kommunen og selv om ikke alle var hjemme så var givergleden stor over en så viktig sak.

Frivilligsentralens 25 års jubileum ble feiret med «en liten hake» på Frivillighetsdagen søndag 5. desember. Dagen før kjørte vi første flyttelass og på nytt var det å bøye seg for at nye vedtak om avstand og antall og bestemmer.

Feiring av 25 år med frivillighet, samspill, samarbeid på kryss og tvers og «strøfrivillige» som deler kunnskap, godhet, og mye mere og årets Frivillig-pris til Smittevernambassadørene for oversettelser og informasjon til minoritetsgrupper og mange, mange flere.    

2022 © Halden frivilligsentral