INFORMASJON PÅ MANGE SPRÅK

Flyktninghelseteamet i Halden ringer til bosatte flyktninger for å høre hvordan de har det og svare på spørsmål, ca en gang i uken. Vi legger ut en link til en nettside fra Folkehelseinstituttet med informasjon på mange språk.

Flyktninghelseteamet i Halden  ber oss også si at dersom det er noen som er bekymret for den situasjonen vi er oppe i nå, er det både psykolog og helsesøster tilgjengelig. (på telefon). 

Flyktninghelseteamet i Halden arbeider som sagt først og fremst med bosatte flyktninger, men om vi har ledig hjelper vi andre også.

Med vennlig hilsen

Sigrun Omsland Elefskaas
Koordinator Flyktninghelseteam
Halden kommune

Telefon: 458 78 606 / 69 21 77 81

Klikk på denne linken:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

2022 © Halden frivilligsentral