Les viktig informasjon i en meget spesiell tid!

Vær med og bidra til at du selv og andre får lysere hverdager.

Frivilligsentralen er en møteplass og et uformelt treffsted for frivillige, enkeltpersoner, lag, grupper og organisiasjoner som har noe å tilby!

Hovedfokuset er
- Å ta initiativ
- Mobilisere
- Samordne lokal frivillig innsats

På den måten er virksomheten mer fremoverlent og mangfoldig, enn om frivilligsentralen var, for noen, kun - "et tilbud".

Frivilligsentralen samarbeider med kommunale og offentlige enheter og tjenester på områder som det er naturlig å samarbeide om.

Frivilligsentralen har mange samarbeidspartnere og støttespillere. Summen av mye kreativt samspill er betydningsfullt for gode og inkluderende fellesskap, helsefremmende aktiviteter og å forebygge ensomhet og utenforskap. Dessuten utvikling av et spennende, allsidig og varmt lokalsamfunn som flere velger å flytte til.

Halden frivilligsentral kan du følge på Instagram og Facebook.
Det finnes også lenker til disse helt nederst på nettsiden!

På nettsiden er det også en kalender som i de to neste ukene, uke 46 og 47, har en del avlysninger på grunn av vårt til den pågående dugnaden for å minske risikoen for smittespredning av coronaviruset.

Vi har valgt å opprettholde noen av de planlagte aktivitetene, med enkelte justeringer.

Det er lite som er "hugget i stein" når det gjelder aktiviteter og initiativ. Derfor kan det oppstå nye innspill og samarbeidprosjekter som vi ikke alltid rekker å informere om på nettsiden før det er i gang.

Åpningstider på kontor og resepsjon er også noe som er endret på grunn av den pågående pandemien.

- se et eget avsnitt om Åpningstider for kontor og resepsjon!

Vi skal forsøke å oppdatere med nyheter og kalender så godt det lar seg gjøre.

- Takk for oppmerksomheten!
2022 © Halden frivilligsentral