Minikvartetten Jensen&Tønnesen i morgen lørdag

Konsert i Whitebox på Frivilligsentralen med swing, rock'n roll og gammeldans kl. 14. Plassreservasjon, kontakt frivilligsentralen!
2022 © Halden frivilligsentral