Natteravnene går 7. september 2019

Nye natteravner ute i kveld og her er den flotte gruppa samlet på et formøte der Janne fra forebyggende enhet i Politiet var med.

Ny organisering

Høstens nye organisering med at skolenes foreldreutvalg rekrutterer foreldre til bestemte datoer for hver skole fungerer bra så langt.
I kveld er det Hilde, Beathe og Tomas fra Låby som deltar.

Politikere 
Natteravnene i Halden fikk også tre deltakere, Inger, Anne Helene og Joakim, alle lokale politikere fra Venstre som møtte fram og ble med på kveldens vandring ute i Halden sentrum. Det var også ekstra hyggelig og forhåpentlig nyttig for politikere som får kjennskap til den gode forebyggende aktiviteten som finner sted hver fredag kveld, i et lokalt samarbeid med flere, Foreldreutvalg, ungdomsklubbleder i kommunen, frivilligsentralen og ildsjeler.

Neste uke
den 13.9. ønsker vi velkommen til frivillige, foreldre fra Strupe som natteravner. Politikere fra andre partier og andre voksne som ønsker å bidra må også gjerne ta kontakt.

Frivilligsentralen 68188818, post@halden.frivilligsentral.no

2022 © Halden frivilligsentral