Olav Kolstad fikk Frivilligprisen 2020

En intetanende og svært overrasket Olav Kolstad ble tildelt Frivilligprisen 2020 på Halden frivilligsentral fredag ettermiddag. Varaordfører Linn Laupsa leste juryens begrunnelsen for tildelingen. - Hele haldensamfunnet er takknemlig for den innsatsen prisvinneren legger ned av engasjement og frivillig innsats for at utviklingen av byen skal gå "rett vei", leste hun. - Tusen takk, jeg gleder meg til å fortsette, sa en glad prisvinner.

Her er juryens begrunnelse

Frivilligprisen 2020 går til en mann som har «mange jern i ilden» - som har mange ideer – som har gjennomføringsevner til å sette ideene ut i livet – som er kunnskapsrik – som har et stort engasjement for lokalmiljøet – som har et brennende hjerte for lokalhistorie, for veier, for ungdom, for gatebelysning, for busser, for turstier og skateramper, for frivillighet, for pedagogikk, for studenter, for folkehelse og for nye generasjoner som skal vokse opp.
 Han er spesielt flink å rose og heie på andre.

Han er et varmt medmenneske. Og med så mye engasjement, med så mye kunnskap og energi, er det ikke så rart at han får til mye, som lokalsamfunnet i Halden vil takke han for. Gjennom mange år i organisasjonen LEVE (Landsforeningen for etterlatte etter selvmord) har han gjort en stor innsats for å snakke om det som mange er vanskelig, men ikke desto mindre, veldig viktig. Han har bidratt gjennom åpenhet og opplysningsvirksomhet, å forebygge selvmord og å støtte etterlatte og berørte ved selvmord.

Han har også i dette året, bidratt å markere Verdensdagen for psykisk helse, med å organisere en «sofasamtale» med ungdom, noe som igjen er med å alminneliggjøre å snakke om vanskelige følelser.
 Han har i flere år vært med som engasjert leksehjelper ved Frivilligsentralens Lekseverksted, der både barn, ungdom og voksne har fått møte en frivillig som har klart å se den enkelte og motivere til innsats i både naturfag, samfunnsfag, norsk og matte. En innsats som har stor betydning for alle som har fått veiledning og hjelp fra en engasjert frivillig.
 
Som frivillig dugnadsarbeider har han gjerne vært å se med gul vaktvest, både i sykkeltraseen på Grenserittet og Ladies Tour of Norway og på festningen under Allsang på Grensen. Nå også i år, som smittevernansvarlig i Fredrikshalds teater, under Supersøndag-forestillingene med Opera Østfold.

Han har også i mange år vært med i Styret for Halden frivilligsentral og vært med på en eventyrlig utvikling når det gjelder sentralens virksomhet og er fortsatt med når det det nå går mot en ny tid, med flytting fra Violgata til Os Alle.

Prisvinneren er selvsagt også engasjert i lokalhistorie og er leder av byens lokalhistorieforening. Som initiativtaker til å etablere Velforening på Banken har det også blitt stort engasjement for sentrums ve og vel.

 Når det kommer til hva som er det aller viktigste for prisvinneren, er det nok barnebarna som står hans hjerte nærmest. Men hele Halden-samfunnet er takknemlig for den innsatsen prisvinneren legger ned av engasjement og frivillig innsats for at utviklingen i byen skal «gå rett vei» - at de som ikke alltid roper høyest, blir hørt og at vi skal ha et varmt samfunn der det å bry seg om hverandre, er en sak å kjempe for, både i «sofa-samtaler» og på talerstolene.

Prisvinneren er selvsagt Olav Kolstad!   GRATULERER!

 

 

2022 © Halden frivilligsentral