Samarbeid i en vanskelig tid - bli en telefonvenn!

Frivilligsentralen oppfordrer alle om å ta vare på seg selv, men at vi også tenker på naboen.

Alle gruppe-aktiviteter, konserter og arrangementer er avlyst i tiden fremover.

Frivilligsentralen tar imot henvendelser og vil  koordinere behov for noen å snakke med og frivillig innsats med dette i den krevende tiden vi alle er midt oppe i.

Frivilligsentralen har kontakt med ansvarlige i Halden kommune som koordinerer særlige
hjelpetilak. 

Nå gjelder det å bevare roen, følge rådene om god hygiene, holde avstand og delta i
den nødvendige nasjonale dugnaden.

2022 © Halden frivilligsentral