SMITTEVERN - INFORMASJONSKAMPANJE

KAMPANJEN Takket være støtte fra IMDI har Halden frivilligsentral laget en stor informasjonskampanje i forbindelse med corona-pandemien. Hittil har vi laget informasjonsmateriell på hele 15 språk og 21 mennesker har deltatt som smittevernambassadører for Halden frivilligsentral. Internasjonale og norske erfaringer har vist at Covid 19 har vist seg å kunne gi utbredt smitte i innvandrermiljøer. Språklige, kulturelle, religiøse og sosioøkonomiske forhold antas å være vesentlige årsaksfaktorer til dette. Om kampanjen Essence Creative har bistått Halden frivilligsentral med utforming av ulike elementer til den lokale informasjonskampanjen om smittevernsregler i pandemien. EC har designet flere rollups, plakater i ulike størrelser, flyere og foldere på 16 ulike språk med et eget «smitteverns-look/design» for at kampanjeelementene skal skille seg ut fra Frivilligsentralens vanlige materiell.


2022 © Halden frivilligsentral