Smittevernambassadører på skolene i Halden

Elever fra Halden videregående skole som smittevernambassadører i Halden. Fra venstre; Ingrid Lindhaugen Åsberg, Agnesa Novalani, Dennis Karlsen, og Celine Sva Gøperød. Frivilligsentralen har fått laget plakater og rollups til Halden vgs på Porsnes med smittevernregler. Nå står også ungdomsskolene for tur!


2022 © Halden frivilligsentral