Takk til frivillige på julaften

Takk til denne fine gjengen som var med og ryddet ut av lokalene 1. juledag etter to vellykkede julaften-selskaper. Bildene nedenfor viser alle de frivillige som var tilstede og muliggjorde arrangementene.

Effektiv dugnadsgjeng
1. juledag var det rydding på Haldens Klub etter to vellykkede julaften-selskaper.
Nå er endel saker, rekvisitter og utstyr, tilbake på lageret, «julerommet» på frivilligsentralen, med stor sannsynlighet for at juleselskapene fortsetter også for neste år.

Mange frivillige
Mange hyggelige møter mellom mennesker på julaftens to selskaper på Haldens Klub som frivilligsentralen arrangerte i år for ellevte året.
Takk til alle som har stått ved gryter, oppvask og hjulpet med alle gjøremål for at dagen skulle bli fin og god for alle! Det er utrolig mange detaljer og mye å gjøre og alle har stått på for fellesskapet og julegleden.
Nå tar vi med oss godhet, klemmer, humor og varme inn i det nye året og ønsker velkommen til flere eventyr og flere gode møter mellom mennesker i 2019!
- se bildemontasjene over!

Godt nytt år
Kun kontordrift, korte oppsummeringsmøter og planlegging av neste års kalender, vil foregå på frivilligsentralen de nærmeste dagene. Frivillighuset holdes stengt for møter og aktiviteter den første uka i januar.

Åpner for fullt 7. januar
Frivilligsentralens resepsjon, telefon og daglig leders kontor har noe åpent i uke 2, fra og med 7. 1. .
De fleste aktivitetene og møtene, er i gang igjen fra og med uke to og tre i det nye året.
Bowls-gruppe fortsetter i folkets hus og starter opp fredag 4.1.
Det utarbeides et program for frivilligsentralens planlagte aktiviteter og en oversikt over hva som skjer på Frivillighuset.for første halvår,og dette vil bli lagt ut på hjemmesiden og vil også være tilgjengelig på papir for de som ønsker det.

2022 © Halden frivilligsentral